Alžběta

Mám ráda starý rodinný fotky, malý kinosály, pivo a řízky.

@betu_le